Kısaca Kuzey Çevre

1994 yılında kurulan Kuzey Çevre, 2872 Sayılı Çevre Yasası ve bu yasaya dayanılarak yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak, işletmelere, yer seçimi, kuruluş ve üretim aşamasıyla ilgili mevzuat uygulamalarında ;

Eğitim
Danışmanlık
Mühendislik
alanlarında hizmet veriyor.Kuzey Çevre, alanlarında birinci sınıf sertifikalara sahip uzman kadrosu ile, Türkiye’de yatırım yapan ve faaliyette bulunan yerli yabancı bir çok kuruluşun çevre danışmanlığını yapmayı sürdürüyor.
Sizi de bu kurumlar arasında görmekten onur duyacağız.

DANIŞMANLIK

İşletmelerin yer seçimi, kuruluş ve üretim aşamalarında, faaliyetlerini yasal olarak devam ettirebilmeleri için ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde alınması gerekli izin ve ruhsatlar konusunda danışmanlık ve destek faaliyetleri Kuzey Çevre’nin tecrübeli ve uzman kadroları tarafından kusursuz ve zamanında sonuçlandırılır.

MÜHENDİSLİK

Kuzey Çevre, proses, atıksu ve baca gazı arıtma sistemleri projelerinin yapılması, kirlilik kaynakları ve etkilerinin irdelenmesi, arıtma tesislerinin işletmeye alınması, atıksu, yeraltı ve toprak analizleri, ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi’ veya ‘ÇED’ Ön Araştırma Raporlarının hazırlanması; konularında detaylı mühendislik hizmetleri sunmaktadır..

İSG EĞİTİMİ

İş Kanununa göre ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler’de çalışanlar, yaptıkları işle ilgili mesleki eğitim almak zorundalar. Çalışanlarına henüz bu eğitimi aldırmamış olan işletmelere aynı yasa uyarınca ‘her çalışan’ için 1078 TL. ceza uygulanıyor. Kuzey Çevre; bu eğitimi ‘A sınıfı İSG Belgeli’ uzmanları aracılığı ve Mesleki Eğitim Merkezleri işbirliği ile veriyor..

Bazı Referanslarımız