6331 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi’ne göre ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler’de çalışanların, yaptıkları işle ilgili mesleki egitim almak zorundalar.

Çalışanlarına henüz bu eğitimi aldırmamış olan işletmelere aynı yasanın 26/Ğ maddesine göre her çalışan için 1078 TL. ceza uygulanıyor.

Kuzey Çevre; bu eğitimi ‘A sınıfı ISG Belgeli’ uzmanları aracılığı ve Mesleki Eğitim Merkezleri işbirliği ile veriyor.

Kuzey Çevre ve ‘Mesleki Eğitim Merkezleri’ işbirliği ile programlanan eğitimlerin sonunda başarılı olanlara MEB onaylı ‘Kurs Bitirme Belgesi’ veriliyor.

Adım Adım ISG Eğitimi

6331 Sayılı İş kanunu 17 maddesine göre ‘TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR yaptıkları işle ilgili ‘Mesleki Eğitim’ almak zorundalar.

Bu eğitimler, KUZEY ÇEVRE ve MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ işbirliği ile planlanıyor, eğitim sonunda başarılı olanlara MEB onaylı ‘Kurs Bitirme Belgesi’ veriliyor.

Öncelikle, ‘Kuzey Çevre İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanları’ İşletmenizdeki ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli’ kapsamına giren işleri, ve bu işlerde çalışan personelin hangi ‘Mesleki Eğitim Programlarına’ katılacağını belirler.

Uzmanlarca belirlenen Meslek Dalları ile ilgili olarak 32-40 saatlik Eğitim Modülleri işletmenin üretim konusuna uygun olarak İşletme yetkilileri ile birlikte seçilir. Her Eğitim Modülü 8 saat veya 8 saatin katları şeklindedir.

Eğitim Programı öncesinde, ‘MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’ ile birlikte bir protokol imzalanır. İşletme‘nin İnsan Kaynakları Departmanı ile birlikte İşletme’nin işçi sayısı ve vardiya durumuna göre eğitim zamanlaması ve eğitime katılacak gruplar belirlenir. Kuzey Çevre tarafından hazırlanan eğitim programı uygulamaya alınır.

İşletmede, 1.1.2013 tarihinden sonra çalışmaya başlayan ve ilgili tebliğ de belirlenmiş 32 saatlik eğitim programlarından birini aldığına dair belgeye sahip olan personel Mesleki Eğitim almış kabul edilir.

Kimler Zorunlu ?

Eğitime, ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler’ kapsamında çalışan ve mesleki yeterliliğini belgeleyemeyen tüm çalışanlar katılmak zorundadır.

Belgesiz İşçi Çalıştırmanın Cezası ?

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 26/Ğ Maddesine göre belgesiz çalışan her bir işçi için 1078 TL para cezası uygulanır.