Kuzey Çevre

1994 yılında kurulan Kuzey Çevre, 2872 Sayılı Çevre Yasası ve bu yasaya dayanılarak yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak, işletmelere, yer seçimi, kuruluş ve üretim aşamasıyla ilgili mevzuat uygulamalarında ;

  • Eğitim
  • Danışmanlık
  • Mühendislik

alanlarında hizmet veriyor.Kuzey Çevre, alanlarında birinci sınıf sertifikalara sahip uzman kadrosu ile, Türkiye’de yatırım yapan ve faaliyette bulunan yerli yabancı bir çok kuruluşun çevre danışmanlığını yapmayı sürdürüyor.
Sizi de bu kurumlar arasında görmekten onur duyacağız.

Organizasyon

Kuzey Çevre, farklı meslek gruplarından kişileri barındıran, teknik alanda olduğu kadar, uygulamada da tecrübeli bir kadroya sahiptir. Ayrıca, tesis yerinde gerçekleştirdiği gözlem ve incelemeler, birebir görüşmeler neticesinde ihtiyacı tam ve doğru olarak belirler.

Doğru malzeme ve doğru fiyatlandırma temel prensibi ile en uygun maliyet profilini belirler ve sunar. Hazırladığı iş akış programına göre işletme sahiplerinin ve yatırımcıların en kısa sürede etkin sonucu almalarını sağlar.

Hizmetler

Kuzey Çevre, Mühendislik projeleri ve Danışmanlık hizmetleri yanında Eğitim Seminerleri de düzenleyerek işletmelerin hem iş ve çalışma güvenliğine hem de yasalara uygun iş geliştirmelerine ve üretimlerine destek verir.
Bu anlamda;
İşletmelerin uymakla yükümlü oldukları 2872 Sayılı Çevre Kaunu ve buna bağlı yayımlanan ilgili yönetmelikler (ÇED, Çevre Denetim, Tehlikeli Atıklar Kontrol, Su Kirliliği Kontrol, Tehlikeli Kimyasallar, Hava Kalitesi Korunması vb.)

  • İSG Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde çalışanlar eğitimi (MEB Onaylı)
  • Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
  • Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
  • ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi
  • OHSAS 18001 – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
  • Çevre Denetim Birimlerinin kurulması, etkin çalışabilmesinin sağlanması ve/veya Çevre Denetim Görevlisinin performansının arttırılması ile ilgili eğitim seminerlerini düzenler.