Tesisler İçin Mühendislik Hizmetlerimiz

  • Proses, atıksu ve baca gazı arıtma sistemleri projelerinin yapılması
  • Kirlilik kaynakları ve etkilerinin irdelenmesi
  • Arıtma tesislerinin işletmeye alınması
  • Atıksu, yeraltı ve toprak analizleri
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) veya ÇED Ön Araştırma Raporlarının hazırlanması; konularında işletmelere detaylı mühendislik hizmetleri sunmaktadır.